WorkArtistic ResearchTextVideoAbout
Ingvild Holm
WorkArtistic ResearchTextVideoAbout
Artistic Research

Live Powerpoint

Puppeteering the Research.

Filmatisk innlegg på Teatervitenskapelig dugnad i Bergen 26/5/2018.